Офіційна інформація та новини

07.11.2020

Побузький феронікелевий комбінат: відроджений ринком, або двадцять років по тому

Побузький феронікелевий комбінат пройшов складний шлях від дітища планової економіки до підприємства, що відповідає умовам сучасних ринкових відносин

Історія єдиного у Східній Європі підприємства із переробки збіднених руд, де міститься нікель, – Побузького феронікелевого комбінату – яскравий приклад складного і витратного процесу трансформації від виробництва, створеного в умовах планової економіки, до підприємства, що відповідає всім вимогам сучасної ринкової практики.

І селище на додачу

Почавши роботу в кінці 70х років минулого століття, Побузький феронікелевий комбінат не уникнув багатьох характерних рис підприємств тієї епохи. Це і малоефективне, енергоємне виробництво, і великий обсяг соціальної інфраструктури, що безпосередньо залежить від комбінату. Для підприємств, створених в епоху соціалізму, наявність заводських дитячих садків, медичних закладів та баз відпочинку – явище звичне, але наявність «власного» селища міського типу – явище досить рідкісне для України. Виступаючи містоутворюючим підприємством для смт Побузьке Кіровоградської області, ПФК, за задумом його творців, не тільки повинен був виконувати виробничі плани, а й забезпечувати розвиток соціальної структури селища. Тому, коли в середині 90х рр. 20го століття підприємство зупинилося, для селища настали важкі часи. «Трудовий колектив залишився без роботи і зарплати. У селищі не було опалення, почали закриватися дитячі сади, спорткомплекс, Будинок культури», – згадують місцеві жителі. – «До того ж стали скорочуватися місця в місцевій лікарні. Співробітники комбінату і жителі селища почали виїжджати з Побузького в пошуках кращого життя. У самому селищі залишилися тільки пенсіонери, жінки і діти».

На зламі десятиліть

На початку листопада 2000 року майно комбінату, що було залишено, було продано новоствореному ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат» у рамках санації. Комбінат почав відновлювати виробництво. Воно проходило з величезними труднощами: досить згадати аварію на рудно-термічній печі №2, коли половина основного обладнання та інженерних комунікацій вийшли з ладу. Повноцінний старт нового життя для ПФК ознаменував входження комбінату в міжнародну інвестиційну групу Solway – одну з найбільших приватних гірничодобувних компаній у світі. Відразу ж взявши курс на модернізацію обладнання та підвищення безпеки виробництва для навколишнього середовища, нові власники підприємства, тим не менше, не відмовлялися виконувати соціальні зобов’язання перед місцевою громадою. Першими соціальними проектами, реалізованими в селищі, стали капітальний ремонт дитячого садка «Ромашка» і відновлення роботи ДК «Металург». «Протягом багатьох років підприємство постійно надає різну допомогу селищній раді – як в рамках підтримки і розвитку інфраструктури селища, так і у вигляді фінансової і матеріально-технічної допомоги культурним, медичним і освітнім установам, жителям селища і працівникам комбінату. Це принципова політика комбінату і наших інвесторів, – міжнародної групи Solway, – яка заснована на принципах соціальної відповідальності», – пояснює генеральний директор ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат» Денис Шевченко. – «З цією ж метою у 2013 році керівництвом ПФК, за підтримки власників підприємства, було створено благодійний фонд “Розвиток Побужжя”. Моніторинг роботи Благодійного Фонду показав, що потреби зросли, але виросли і можливості. В силу своїх можливостей БФ надає допомогу всім, хто її потребує. Для порівняння: в 2016 році ми надали допомогу в розмірі 2,3млн. гривень, у 2017 році – на 2,9 млн. гривень, в 2018 році – на 2,9 млн. гривень, в 2019 році – на 3,1млн. гривень, а за 9 місяців 2020 року – на 4,0 млн. гривень».

Згідно із сучасними вимогами

Останнє десятиріччя для комбінату пройшло під знаком модернізації. На комбінаті проведено повну модернізацію РТП-1 за проектом канадської фірми «HATCH» і реконструкцію очисних споруд; введена в експлуатацію ділянка з виробництва пиловугільного палива. Крім цього, впроваджена система контролю і автоматичного управління обладнанням ділянки з виробництва, транспортування та спалювання пиловугільного палива в трубчастих обертових печах обжигового цеху. РТП-1 переведена на технологію низького відновлення заліза, відповідно до кращих практик світової феронікелевої галузі. Тепер сушильне відділення працює на пиловугільному паливі, впроваджена система контролю і автоматичного управління транспортуванням і спалюванням пиловугільного палива в теплогенераторах барабанів сушки руди. РТП-2 переведена на більш економічну технологію плавки, без додавання флюсових матеріалів. Не залишилися без уваги і питання екології. У 2017 році розпочато будівництво 3го ступеню газоочисного устаткування трубчастих обертових печей №№1 і 2. Реалізація цього унікального для України проекту дозволить знизити викиди в атмосферу відповідно до кращих світових стандартів. «Наше підприємство – одне з провідних у галузі за екологічними показниками. В останні роки виконані і продовжують виконуватися заходи, спрямовані на зниження рівня забруднення повітряного і водного басейнів. Активно ведуться роботи в області рекультивації порушених територій. Розробляються такі заходи щодо поводження з відходами:

  • із роздільного збору промислових і твердих побутових відходів;
  • із переробки промислових відходів з метою досягнення безвідходного виробництва», – розповідає Денис Шевченко. – «Це дозволить, з одного боку, найбільш ефективно використовувати природні ресурси, повністю переробляти відходи, що утворюються, а з іншого – знижувати кількість відходів і тим самим зменшувати їх негативний вплив на навколишнє середовище. Витрати на виконання природоохоронних заходів тільки за останні 3 роки склали 67 млн. грн.».
    У жовтні поточного року комбінат успішно пройшов процедуру сертифікації у міжнародній системі з питань якості, екології і безпеки праці, що пов’язано з отриманням міжнародних сертифікатів за стандартами ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001-2018. Керівництво комбінату приділяє велику увагу навчанню і підготовці інженерно-технічних та робітничих кадрів. Більше 100 000 доларів на рік виділяється на навчання і підвищення кваліфікації. За весь час упровадження програми із підготовки фахівців за рахунок підприємства 69 осіб отримали вищу освіту за денною формою навчання, а 126 працівників комбінату – на заочній. У цьому році 4 співробітника пішли на заочну форму навчання; 2 випускника Побузького ліцею були зараховані на денне відділення з виплатою стипендії. У 2021 року 4 працівника закінчують навчання на заочній формі навчання, а один – на денній. «Доля комбінату – це доля кількох поколінь жителів селища. І для мене відповідальність перед трудовим колективом включає не тільки успішну виробничу діяльність, а й забезпечення гідних умов праці, увагу до питань екології, турботу про працівників комбінату і їх сімей», – резюмує Денис Шевченко. – «Все це вписується в нашу основну стратегічну задачу – забезпечити сталий розвиток комбінату».
Прес-релізи