Місія та Бачення

Місія та бачення підприємства

Побужський феронікелевий комбінат (далі – ПФК, Комбінат) ‒ єдине в Україні підприємство, що виробляє в промисловому масштабі феронікель з бідних окислених нікельвмісних руд для задоволення потреб міжнародного ринку, гарантує раціональне використання ресурсів і енергії для досягнення своїх довгострокових цілей.

Місія: Реалізовувати ефективне промислове виробництво, слідуючи найкращим міжнародним стандартам в екологічній, соціальній і управлінській сферах, поважаючи людські і культурні цінності місцевих громад і працівників, використовуючи передові практики Сталого розвитку і здійснюючи відповідальне інвестування в корпоративне управління, екологічні проєкти, соціальну сферу.

Бачення: бути Комбінатом, який приведе Україну в групу основних країн-виробників феронікелю, завдяки постійному поліпшенню інтегрованої системи менеджменту ПФК, чистому зразковому промисловому виробництву, відповідальному використанню природних ресурсів без збитків для майбутніх поколінь і наданню своїм співробітникам оптимальних умов праці і гідної винагороди в атмосфері безпеки, поваги і довіри до своїх співробітників, що дозволить досягати цілей бізнесу в рамках Сталого розвитку.