Металургійний процес

Короткий опис металургійного процесу виробництва феронікелю на ТОВ «ПФК»

Технологія включає в себе попередню сушку всієї маси руди зі зниженням вологості з 30-35% до 18-20%, випал рудної шихти-суміші руди з відновником (АС, АШ), а також з пилом, яка повертається після уловлювання в електрофільтрах.

Випалювання ведеться в трубчастих обертових печах діаметром 4,5 м і довжиною 70 м. При роботі на пиловугільному паливі для розігріву та роботи використовується мульти паливні пальники, максимальна потужність одного пальника – 41,8 МВт, мінімальна потужність в робочому режимі 30,3 МВт. Витрати пиловугільного палива можуть досягати 6000 кг/год, максимальний витрата природного газу – 4466 м3/год, ендо газу (рудотермічного) не більше 5000 м3/год. Температура відхідних газів на завантажувальному кінці печі становить 350 – 480°С.

Одержаний гарячий недогарок з температурою 800-900 °С спеціальними пристроями завантажується для відновлювальної плавки на чорновий феронікель у рудоплавильных електропечах потужністю 40 МВт з шістьма само спікаючимися електродами діаметром 1200 мм.

При рудно відновлювальній електроплавці виходить на годину в кожній електропечі 7-11 тис. м3 газів, що містять близько 65 % окису вуглецю, який після очищення від пилу, направляється на спалювання в трубчасті обертові печі, скорочуючи на 10-15% споживання пиловугільного палива.

Завантаження і плавлення недогарка в печі — безперервні, випуски з печей розплавів шлаку феронікелю та періодичні (за графіком), з підтриманням постійних рівнів розплавів феронікелю та шлаку. Робоча температура шлаку визначається його складом і допускається до 1620°С.

Температура чорнового металу на виході з РТП становить 1350-1460 0С. Чорновий феронікель: 14-20% Ni; 3,5-5,5% Si; 1,8-2,5%; S – не більше 0,4; 1,0-2,0% Cr; Р – не більше 0,18%, Cu – не більше 0,07%, решта — залізо, піддається позапічної десульфурації кальцинованою содою.

Остаточне очищення від домішок, при отриманні товарного феронікелю, проводиться у вертикальних, 50 тонних конверторах з верхнім підводом кисню (кисень – власного виробництва), дуплекс — процесом (послідовно в двох конверторах).

Процес виплавки товарного феронікелю в конвертерах супроводжується газовиділенням в обсягах до 140000 м3/год. Для очищення від пилу відхідних технологічних газів в конвертерному відділенні є пило-газо вловлюючі пристрої мокрого двоступеневого очищення. Ступінь очищення становить 96,0%.

Товарний феронікель з вмістом нікелю близько 15-20%, домішок менше 0,5%, розливається в зливки, масою близько 35 кг або гранулюється.