Структура підприємства

Опис організаційної структури управління та її функціональні напрямки

Виробнича служба

1.1. Оперативне планування та регулювання виробництва товарного нікелю.
1.2. Розвиток системи управління виробництвом, формування пропозицій щодо оптимізації структури виробництва.
1.3. Підготовка сировини та виробництво феронікелю у відповідності з діючими ГОСТами, технічними умовами (ТУ) та іншою нормативною документацією, відвантаження готової продукції на склад готової продукції.
1.4. Аналіз завантаження виробничих потужностей.

Технічна служба

2.1. Розробка технічної політики та програм у сфері технічного розвитку, визначення напрямків технічного розвитку та переозброєння впровадження нової техніки.
2.2. Забезпечення підприємства енергетичними ресурсами, технічне обслуговування обладнання, організація ремонтів обладнання підприємства.
2.3. Виконання екологічних програм щодо зниження впливу шкідливих факторів на навколишнє середовище.
2.4. Організація процесу контролю технологій та контроль якості продукції.
2.5. Організація робіт у сфері охорони праці та пожежної безпеки, підготовка підрозділів підприємства до дій в умовах надзвичайних ситуацій.
2.6. Розробка проектно-конструкторської документації.
2.7. Розробка, впровадження, забезпечення функціонування автоматизованої системи управління технологічним процесом (АСУТП).
2.8. Технічне обслуговування персональних комп’ютерів, принтерів, мережевого устаткування, периферійних пристроїв та розмножувальної техніки в структурних підрозділах підприємства.
2.9. Забезпечення функціонування корпоративного мобільного зв’язку.

Комерційна служба

3.1. Забезпечення підприємства матеріально–технічними ресурсами; організація складського господарства.
3.2. Планування сортаменту продукції, організація відвантаження продукції з підприємства, контроль виконання замовлень.
3.3. Декларування експортних вантажів.
3.4. Організація внутрішньозаводських перевезень залізничним та автотранспортом. Корпоративного мобільного зв’язку.

Служба финансів та экономіки

4.1. Організація фінансової діяльності підприємства.
4.2. Визначення фінансово-економічних показників діяльності підприємства.
4.3. Фінансове планування та контроль фінансових зобов’язань, планування та контроль надходження грошових коштів, управління дебіторською заборгованістю.
4.4. Формування та контроль виконання бюджетів підприємства.
4.5. Планування та аналіз техніко-економічних показників підрозділів підприємства, контроль витрат на виробництво.
4.6. Складання кошторисної документації на всі види робіт.
4.7. Підготовка статистичної, фінансової та бухгалтерської звітності у відповідності з міжнародними стандартами.
4.8. Бухгалтерський та податковий облік, формування облікової політики підприємства.
4.9. Формування та розвиток системи ключових показників ефективності бізнесу.

Служба персоналу

5.1. Формування кадрової політики та кадрової стратегії підприємства.
5.2. Організаційний розвиток підприємства. Розробка, моніторинг та вдосконалення основних положень у сфері управління підприємством, персоналом, діловодством.
5.3. Формування системи оцінки робочих місць і робіт, форм і систем оплати праці, мотивації персоналу підприємства.
5.4. Планування та контроль витрат на персонал.
5.5. Взаємодію з профспілками, ЗМІ, органами державної влади, громадськими організаціями з питань управління персоналом.
5.6. Ведення обліку та підготовка статистичної звітності по персоналу.
5.7. Формування напрямів розвитку позитивного іміджу підприємства.
Взаємодія із засобами масової інформації, проведення PR -кампаній та рекламних заходів. Організація випуску внутрішніх друкованих органів.

Служба экономічної безпеки

6.1. Організація та забезпечення економічної безпеки підприємства.
6.2. Забезпечення охорони об’єктів підприємства.