Екологія та Енергосбереження

Екологія та Енергосбереження на підприємстві

Охорона навколішнього середовища

Дотримання екологічних стандартів в металургійній галузі є невід’ємним принципом роботи «Побужського феронікелевого комбінату» – впровадження природоохоронних заходів було одним перших стратегічних кроків міжнародного інвестора Solway в 2004 році. Результатом наполегливої і плідної роботи стало отримання міжнародних «екологічних» сертифікатів ISO 14001:2004 та OHSAS 18000. Комбінат пройшов сертифікацію в 2015 році і ці документи підтверджують сталий розвиток підприємства в напрямку поліпшення екологічної складової.

Першими «екологічними» заходами групи Solway на комбінаті стало створення системи газоочистки для конвертерного відділення металургійного цеху і застосування системи брикетування та повернення в технологічний процес пилу з електричних фільтрів. Ці та інші міри екологічної безпеки дозволили вже в 2006 році знизити обсяг шкідливих викидів в атмосферу майже на третину.

В 2011 році комбінат було перетворено на підприємство із замкнутим циклом водопостачання – від скидання в природні водойми ПФК повністю відмовився. Паралельна реконструкція очисних споруд заводу покращила якість технічної води, залишки якої тепер за необхідності можуть віддавати місцевим фермерам для поливу. Вартість робіт склала близько 2 мільйони гривень.

В серпні 2015 році заради зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу на одній з трубчатих печей замінили першу ступень газоочисного обладнання. Там було встановлено багатоканальний тонкодисперсний пиловловлювач «Буран» (МПУ), який знизив навантаження і знос  електрофільтру, другої ступені газоочисного обладнання.

В 2017 році для максимально можливої переробки сировини на підприємстві побудували лінію з переробку шлаку феронікелевого виробництва у будівельні матеріали. Також «Побужський феронікелевий комбінат» використовує металургійні шлаки для засипання старих кар’єрів, де за радянські часи велося видобування нікелю – роботи в області рекультивації порушених територій відтворюють природний рельєф місцевості і підвищують якість ґрунту.

В 2017 році комбінат почав встановлювати третю ступень газоочистки, а в 2018 – побудував блок зневоднення активного мулу. Це зменшило об’єми  накопичення осадів на існуючих мулових полях, а пізніше зробить можливим їхню рекультивацію.

До 2020 року на «Побужському феронікелевому комбінаті» запланована реконструкція  аспіраційних систем та газоочисного обладнання сушильних барабанів і кількох цехів. Фахівці підприємства продовжують постійно працювати в напрямку захисту навколишнього середовища. Він залишається невід’ємною складовою при обранні стратегії розвитку комбінату. Лише за останні 5 років інвестиції в природоохоронні технології склали 9 мільйонів гривень.

Енергосбереження

ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» постійно підвищує рівень енергоефективності і енергозбереження у виробництві феронікелю. Власник комбінату Solway Investment Group послідовно інтегрує єдиного в Україні виробника феросплавів в європейський енергетичний простір, де принципи енергозбереження і енергоефективності вже кілька десятирічь є основними в промисловості.

В Україні одним з головних урядових документів з питань енергозбереження є «Нова енергетична стратегія України до 2035 року» – Кабінет міністрів схвалив її в серпні 2017 року. Одна з цілей – інтеграція України в енергетичну систему Євросоюзу і адаптація законодавства до правової системи ЄС. В тому числі до директив 2005/89/ЄС і 2004/67/ЄС, а також до регламенту 994/2010 – про ці документи йшлося ще в попередній Енергетичній стратегії, що уряд схвалив в 2013 році.

Вихід на європейський рівень передбачає відповідальний підхід до використання енергоресурсів. Тому починаючи з 2003 року. Solway почала запровадження енергозберігаючих та еко-технологій у виробництві на ПФК.

Поетапна модернізація створила всі умови для безвідходного процесу виробництва. Наприклад продукти шлакоутворення підприємство частково використовує для засипки старих кар’єрів, що відновлює родючість ґрунту,  а частково – переробляє в щебінь для будівництва автодоріг. Останнім часом з відходів також роблять абразивні матеріли для шліфувальних поверхень і електроди для металургійної промисловості. Протягом 2013-2014 років загальний об’єм інвестицій в енергозберігаючі технології на «Побужському феронікелевому комбінаті» перевищили 15 мільйонів доларів.

Також на заводі вже двічі змінювали паливо, щоб зробити виробництво більш економним. Ще в 2004 році на ПФК ініціювали проект зміни пального чотирьох трубчатих печей випалювального цеху для зменшення викидів парникових газів і підвищення ефективності – вирішили перейти з мазуту на природний газ. Проект реалізували в 2005-2006 роках за підтримки Державного агентства екологічних інвестицій України.

Пізніше в умовах дефіциту природного газу в Україні «Побужський феронікелевий комбінат» почав переводити термічні печі на пиловугільне паливо. Це дозволило знизити використання «блакитного пального» більш ніж в 5 разів – з 85 мільйонів кубометрів (2013) до 16 мільйонів кубометрів (2014). Одна з двох рудно-термічних печей була перероблена за проектом компанії HATCH (Канада), що підвищило її потужність на 10%.

Додаткова модернізація футеровки конвертера і використання інноваційних матеріалів зробила можливою економію в 3,2 мільйони гривень кожного місяця. При цьому за рахунок впровадження нових технологій собівартість основної продукції, феронікелю, було зніжено – на 50 доларів за тонну.

«Побужський феронікелевий комбінат» продовжує модернізацію виробництва й надалі.