Офіційна інформація та новини

10.03.2021

Тендер з постачання на підприємство в травні – жовтні 2021 р. дизельного палива та бензину марок А-92 та А-95 по формульному ціноутворенню.

ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» оголошує про початок проведення тендеру з постачання на підприємство в травні – жовтні 2021 р. дизельного палива та бензину марок А-92 та А-95 по формульному ціноутворенню.
Середньомісячний об’єм закупівлі ставить:
Дизельне паливо 180-200 т.
Бензин А-92 5-7 т.
Бензин А-95 5-7 т.

Пропонуємо Вам направити на нашу адресу vkordas@pfk.com.ua, vsemenyuk@pfk.com.ua та office@pfk.com.ua Ваші комерційні пропозиції до 16.00 22.03.2021 р.
ТОВ «ПФК» зацікавлений в співпраці по постачанню палива на наступних умовах:
Умови оплати: відтермінування платежу 2 банківських дня з дати поставки Товару.
Попередня ціна та вартість партії, визначається у національній валюті України за формулою:
Цп = (((Кср.п + П) х К$.п + Ак.п + Д.п) х 1,2)/1000 грн/кг з ПДВ, де
Цп – попередня ціна одного кілограму Товару, грн. з ПДВ
Дизельне паливо:
Кср.п – середнє значення всіх середніх котирувань, опублікованих інформаційним агентством Platts у виданні «EUROPEAN MARKETSCAN» під заголовком «FOB Rotterdam» для Diesel 10 ppm (AAJUS00) і під заголовком «CIF NWE/Basis ARA» для ULSD 10 ppm (AAVBG00) за 01 – 24 попереднього місяця, в доларах США за 1 метричну тонну, округлене до двох знаків після коми;
Бензини А-92 і бензин А-95:
Кср.п – середнє значення всіх середніх котирувань, опублікованих інформаційним агентством Platts у виданні «EUROPEAN MARKETSCAN» під заголовком «FOB Rotterdam» для «Eurobob» (AAQZV00) за 01 – 24 попереднього місяця в доларах США за 1 метричну тонну, округлене до двох знаків після коми;
П – диференціал (поправка), доларів США/тонна:
-ДП – *
-А-95 – *
-А-92 – *
К$.п – середнє значення офіційних курсів гривні до долара США, які опубліковані на офіційному сайті Національного Банку України (https://bank.gov.ua) за 01 – 24 попереднього місяця, округлене до двох знаків після коми;
Ак.п – ставка акцизного податку, яка розраховується відповідно до Податкового Кодексу України за формулою з переведенням одиниць вимірювання з грн./1000л в грн./т, округлена до двох знаків після коми:
Ак.п = (Ст.п х К€.п) , де
Ст.п – ставка акцизного податку в ЄВРО за 1000 літрів, що діє в місяці, у якому відбувалась поставка Товару;
К€.п – середнє значення офіційних курсів гривні до ЄВРО, які опубліковані на офіційному сайті Національного Банку України (https://bank.gov.ua) за 01 – 24 попереднього місяця, округлене до шести знаків після коми;
ρ.п – коефіцієнт густини при 15ᴼС, що становить: для ДП – 0,838 Бензин А-95 – 0,740, Бензин А-92 – 0,740;
Д.п – вартість доставки, що становить ** грн/тонна без ПДВ;
1,2 – коефіцієнт, що передбачає ставку ПДВ у розмірі 20%;
1000 – коефіцієнт перерахунку із тонн в кілограми.
При розрахунку остаточної ціни середнє значення кожного котирувального дня і середнє значення всіх середніх котирувань всіх котирувальних днів округлюється до 1/100 долара США.
Формула розрахунку кінцевої ціни:
Ц = (((Кср + П) х К$ + Ак + Д) х 1,2)/1000, де
Ц – остаточна ціна одного кілограму Товару, грн. з ПДВ
Дизельне паливо:
Кср – середнє значення всіх середніх котирувань, опублікованих інформаційним агентством Platts у виданні «EUROPEAN MARKETSCAN» під заголовком «FOB Rotterdam» для Diesel 10 ppm (AAJUS00) і під заголовком «CIF NWE/Basis ARA» для ULSD 10 ppm (AAVBG00) по котирувальним дням місяця відвантаження, в доларах США за 1 метричну тонну, округлене до двох знаків після коми;
Бензини А-92 і бензин А-95:
Кср.п – середнє значення всіх середніх котирувань, опублікованих інформаційним агентством Platts у виданні «EUROPEAN MARKETSCAN» під заголовком «FOB Rotterdam» для «Eurobob» (AAQZV00) по котирувальним дням місяця відвантаження, в доларах США за 1 метричну тонну, округлене до двох знаків після коми;
П – диференціал (поправка), доларів США/тонна:
-ДП – *
-А-95 – *
-А-92 – *
К$ – середнє значення офіційних курсів гривні до долара США, які опубліковані на офіційному сайті Національного Банку України (https://bank.gov.ua) на дати надходження коштів на рахунок Продавця за поставку Товару, округлене до двох знаків після коми, грн/дол США;
Ак – ставка акцизного податку, яка розраховується відповідно до Податкового Кодексу України за формулою з переведенням одиниць вимірювання з грн./1000л в грн./т, округлена до двох знаків після коми:
Ак = (Ст х К€) / ρ, де
Ст – ставка акцизного податку в ЄВРО за 1000 літрів, що діє в місяці, у якому відбувалась поставка Товару;
К€ – середнє значення між офіційним курсом гривні до ЄВРО чинним на 1-е число кварталу, в якому відбулась поставка і середнім значенням офіційних курсів, які опубліковані на офіційному сайті Національного Банку України (https://bank.gov.ua) протягом строку поставки, у якому відбулась поставка Товару, округлене до шести знаків після коми;
ρ – розрахунковий коефіцієнт густини при 15ᴼС (середнє арифметичне з усіх значень густини, зазначених у паспортах якості, згідно з якими здійснювалась поставка Товару, округлене до трьох знаків після коми), кг/л;
Д – вартість доставки, ** грн/тонна без ПДВ;
1,2 – коефіцієнт, що передбачає ставку ПДВ у розмірі 20%;
1000 – коефіцієнт перерахунку із тонн в кілограми.
При розрахунку остаточної ціни середнє значення кожного котирувального дня і середнє значення всіх середніх котирувань всіх котирувальних днів округлюється до 1/100 долара США.
Комерційна пропозиція повинна містити:
П – диференціал (поправка), доларів США/тонна на дизельне паливо.
П – диференціал (поправка), доларів США/тонна на бензини марок А-92 та А-95,
Д – вартість доставки, грн/тонна без ПДВ, на умовах поставки: DDP, Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Промислова,12.
Додатки:
Сертифікат якості на паливо.
Фінансова звітність підприємства Ф-1 (баланс) за останній звітний період.

Приймальня: +38 (05252) 5-13-89
Відділ постачання: +38 (05252) 5-14-47, +38 (05252) 5-11-79.

Начальник ВМТП В.О. Дука

Тендери