Офіційна інформація та новини

01.08.2018

Результати діяльності ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» за 1 півріччя 2018 року

Загальний обсяг переробленої руди на ТОВ ПФК у першому півріччі 2018 року склав 679 054 тонн (106.1% по відношенню до першого півріччя 2017 р.), що відповідає 35 284 тоннам феронікелю з рудної сировини (97,7% до першого півріччя 2017 р.) або 7,5 тисячам тонн нікелю (97,2% до першого півріччя 2017 р.).

У першому півріччі по підприємству очікується прибуток близько 2,3 млн. грн.

Середня заробітна плата за півріччя 2018 р. становить 8 038 грн., що на 29,6% вище аналогічного періоду минулого року.

З 01.07.2018 року, за згодою з компанією Solway Group, керівництво Побузького феронікелевого комбінату ухвалило рішення про підвищення заробітної плати в цілому по підприємству на 38%, в тому числі для інженерно-технічних працівників на 40%, для працівників робочих спеціальностей – від 20% до 50%. З урахуванням підвищення, середня зарплата станов становитиме 10 995 грн., що відповідатиме показникам в галузі.

У вказаний звітний період ТОВ ПФК перерахувало податки до бюджету України на суму 40 993,1 тис. грн., що на 18,0% більше аналогічного періоду минулого року. З них виплати єдиного соціального внеску складають 20 439,8 тис. грн. (на 16,3% більше, ніж у першому півріччі 2017 р.), а прибутковий податок і військовий збір – 16 660,9 тис. грн. (на 21,0% більше ніж у першому півріччі 2017г.)

Витрати на утримання соціальної сфери смт Побузьке в першому півріччі 2018 року складають 2379,2 тис. грн. (що на 14,5% більше, ніж у першому півріччі минулого року). Крім цього, на надання спонсорської допомоги, культурно-масову роботу і оздоровлення працівників ТОВ ПФК витратив 2 574,5 тис. грн.

У 2017 році комбінат розпочав довготривалий проект з  реконструкції третьої щаблі газоочисного обладнання трубчастих обертових печей №1 та №2, що в результаті призведе до зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу у відповідності з світовими стандартами . У першому півріччі 2018 року була здійснена поставка обладнання на суму 17 579 тис.грн., а також проведена попередня оплата за обладнання в розмірі  6 494 тис.грн., та будівельні роботи в розмірі 5 800 тис.грн..  Реалізація даного заходу запланована до 2019р.

Витрати на навчання персоналу ТОВ ПФК у першому півріччі 2018 року складають 359,9 тис. грн. (що у 3,5 рази більше, ніж у першому півріччі минулого року). Всього за перше півріччя 2018 року 63 осіб було навчено новим професіям у навчально-курсовому комбінаті і 21 особу – перепідготовлено. Ще 141 особа підвищили кваліфікацію. 7 співробітників навчаються у ВУЗах: на денній формі навчання – 1 особа, на заочній – 6 чоловік.

Також в рамках програми соціальної відповідальності в 2018 році Solway Investment Group подовжила засновану в минулому році міжнародну стипендію для дітей своїх працівників, а також для студентів творчих об’єднань та навчальних закладів, яким Solway надає спонсорську допомогу. Компанія пропонує 6 місячну освітню програму, спрямовану на інтеграцію молодих творчих людей з місцевих громад в сучасне життя через вивчення англійської мови, пізнання мистецтва і запозичення їхніх культурних традицій до реалій сучасного світу. В результаті проходження двох турів, найбільш зацікавлені молоді люди отримали можливість взяти участь у програмі молодіжного музичного табору в рамках Міжнародного Оперного фестивалю в Зальцбурзі.

Прес-релізи