Офіційна інформація та новини

11.07.2018

ПРИВЕСТИ ДО СТАНДАРТУ

Впровадження міжнародних стандартів в Україні дозволить поліпшити ситуацію з промисловою безпекою та охороною здоров’я.

Інформація про нові напрямки виробництва, виходи на нові ринки та фінансові результати підприємств завжди вважалися пріоритетом для ЗМІ та суспільства. Однак за сухими цифрами виробничих та фінансових звітів не завжди бачиться та ціна, яку заплатили за їх досягнення. Йдеться про безпеку виробництва та охорону здоров’я працівників, а українська статистика останніх років у цій сфері виглядає гнітюче. Так, за п’ять місяців 2018 року Фонд соціального страхування України зафіксував майже 2 тис. нещасних випадків на виробництві (для порівняння: у 2017 році було зареєстровано близько 5 тис. випадків, тоді як у 2016 році – на 199 пригод менше). Найсумніше те, що 140 з них смертельні. Але ж наслідки від них впливають не тільки на роботодавців та персонал, а й на економіку в цілому.

Стандарти – справа добровільна

На думку зарубіжних експертів, турбота про здоров’я та збереження працівників відображає прагнення організації до досягнення спільної мети. А підвищення продуктивності має бути пов’язано з тим, що працівники підприємства забезпечують його відкритість, та зміцнюють довіру з боку суспільства. Крім того, підвищення рівня відповідальності важливо для іміджу компанії та репутації в діловому середовищі.

Саме тому в міжнародній діловій практиці існують різні стандарти, які дозволяють компаніям будувати роботу, ґрунтуючись на загальноприйнятих правилах та нормах. У свою чергу, останні були розроблені відповідно до міжнародних стандартів Міжнародної Організації зі стандартизації (ISO), яка ставить своєю метою успішне поширення кращих практик та методів: «… Ми розробили 22212 міжнародних стандартів, які визначають основні вимоги до продуктів і послуг так, щоб вони успішно працювали. Звичайно, не все повинно бути стандартизовано. Міжнародні стандарти містять в собі тільки засоби вирішення найбільш актуальних проблем”, – йдеться на сайті організації.

В ISO підкреслюють, що впровадження стандартів на підприємстві – справа суто добровільна. Але, як показує практика, компанії, що пройшли сертифікацію, користуються більшою довірою з боку споживачів, партнерів та фінансових організацій.

Стандарт здоров’я та безпеки

Не випадково, що в більш ніж 22 тис. стандартів ISO знайшлося місце й стандартам, присвяченим охороні праці та підвищенню безпеки на виробництві. Мова йде про стандарт OHSAS 18001/ISO45001, який присвячений системі управління компанії в сфері безпеки праці та охорони здоров’я. Стандарт встановлює вимоги до системи управління гігієною та охороною праці, дозволяючи компанії розробити і реалізувати політику та досягти цілей, які враховують правові вимоги та інформацію про ризики в галузі охорони праці. Загальною метою стандарту OHSAS 18001 є підтримка та поширення передового досвіду в галузі гігієни та охорони праці з урахуванням соціально-економічних потреб.

«Стандарт OHSAS 18001/ISO45001 містить вимоги, відповідність яким може стати предметом незалежного аудиту. При цьому, крім зобов’язань щодо дотримання національної законодавчої бази, стандарт OHSAS 18001/ISO45001 не встановлює як абсолютні вимоги до показників діяльності в галузі охорони праці, так і інші вимоги, які були прийняті організацією з метою запобігання травм та погіршення стану здоров’я. Зобов’язання з безперервного вдосконалення також входять в зону відповідальності компанії”, – пояснює генеральний Директор Побузького феронікелевого комбінату Олег Беспалов. – «Останнім часом національна законодавча база в сфері охорони праці та промислової безпеки інтенсивно переорієнтується на міжнародну, тому отримання сертифіката вітається в службах держконтролю».

За його словами, головна відмінність міжнародної системи від національної полягає в тому, що вона більш ефективна та дозволяє знизити травматизм на комбінаті (враховуються всі ризики, виключення небезпек у їх першоджерелах, усунення або максимальне обмеження впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів, контроль, пріоритет колективних засобів захисту над індивідуальними тощо). Це процес, процедура або комплекс заходів, що засвідчують якість виготовленої  продукції, що перевіряється, в ході яких третя незацікавлена сторона (не виробник й не споживач) здійснює перевірку продукції з подальшим наданням письмових висновків про її невідповідність або згідно діючим міжнародним стандартам.

На відміну від національної системи обов’язкової сертифікації, вона ґрунтується на всебічному моніторингу та аудиті всіх виробничих процесів підприємства. Тому при сертифікації міжнародного характеру розглядаються всілякі схеми прийняття рішень: розробка нової продукції, впровадження удосконалених виробничих ліній, сервісне обслуговування.

З практики впровадження

Побузький феронікелевий комбінат пройшов сертифікацію за міжнародним стандартом OHSAS 18001/ISO45001 в 2017 році. Сертифікат діє до 20.07.2020 року з умовою щорічної ресертифікації. Інспекторська перевірка підтверджує, наскільки підприємство відповідає тим вимогам, які були прийняті раніше в рамках сертифікації.

«На сьогоднішній день на комбінаті впроваджена та діє система охорони праці, направлена на створення здорових та безпечних умов праці, попередження виробничого травматизму та професійних захворювань», – розповідає Олег Беспалов. – «Наказами по комбінату призначені особи, відповідальні за безпечне виробництво робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію механізмів, устаткування, машин й пристосувань, за їх справний стан».

Всі працівники допускаються до самостійної роботи тільки після проходження навчання. Навчальний курс з охорони праці при початковій підготовці становить 30 годин, а при перепідготовці – 15. За необхідності, та за заявками цехів, навчальний комбінат організовує й проводить навчання працівників у сфері охорони праці, із залученням необхідних фахівців.

При прийомі на роботу або переведенні працівника з цеху в цех обов’язково проходження Інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки.

Окрема увага приділяється медичному обслуговуванню персоналу. Проводяться медичні огляди – як попередні при вступі на роботу, так й періодичні протягом трудової діяльності. Крім цього, при необхідності надається можливість пройти санітарно-профілактичне лікування.

Згідно з нормами видачі та умов праці, купуються спеціальний одяг та взуття, засоби індивідуального захисту за професіями.

За словами Олега Беспалова, в 2018 році бюджет заходів з охорони праці склав 6,8 млн. грн. «Увагу та належне ставлення до питань охорони праці на комбінаті відіграє велику роль у підтримці сприятливих відносин з населенням нашого селища, так як більша частина населення працює на комбінаті», – підкреслив Генеральний Директор.

Економічні аспекти сертифікації

Представники бізнесу, які вже впровадили системи міжнародних стандартів на своїх підприємствах відзначають, що, реалізуючи на практиці передбачені ISO заходи, компанії не просто демонструють свою прихильність до сучасних підходів та практик. Вони прагнуть до зниження травматизму на виробництві, зменшуючи витрати на страхові виплати, штрафи та компенсації, й підвищують імідж підприємства та рівень довіри з боку громадськості та партнерів (в першу чергу закордонних). А це благотворно позначається не тільки на окремо взятому підприємстві, але на країні в цілому.

Джерело: Golos.ua

Преса про нас