Офіційна інформація та новини

15.03.2018

ПФК надав звіт про результати діяльності за 2017 рік.

Загальний обсяг переробленої руди в 2017 році склав 1 280 тис. тонн (90,2% відносно до результатів 2016 року), що відповідає 72,5 тис. тоннам феронікелю з рудної сировини (90,7% до минулого року) або 15,3 тис. тонн нікелю (84,4% до минулого року). На 2017 рік планувалося провести 18,7 тис. тонн нікелю; при цьому план був виконаний на 81,7%. На виконання виробничої програми вплинуло проведення комплексу капітальних ремонтів основного технологічного обладнання в першому півріччі 2017р. (з них найбільш великі об’єкти – трубчаста обертова піч №4 і рудно-термічна піч №1) на загальну суму 57,9 млн. грн., а також труднощі поставки рудної сировини. За 1-е півріччя 2018 р. планований обсяг переробленої руди складе – 734,8 тис. тонн, всього за 2018 рік цей показник повинен скласти 1 574,5 тис. тонн; феронікелю – 32,6 тис. тонн (за рік – 72,9 тис. тонн), нікелю – 8,1 тис. т (за рік – 17,4 тис. тонн).
Всього за 2017 р. по комбінату отримано прибуток у 88,3 млн. грн.

За вказаний звітний період комбінат заплатив податки до бюджету України в сумі 73,0 млн. грн. (109,0% до минулого року). З них 36,7 млн. грн. – єдиний соціальний внесок (112,7% до минулого року) та 28,9 млн. грн. – податки від заробітної плати (116,8% до минулого року).
У 2017 році двічі проводилося збільшення заробітної плати на 10% з 01.01.2017 р. і на 20% з 01.07.2017 р.
З 01.01.2017 р. відбулося збільшення годинних ставок і посадових окладів на 10%. За штатними одиницями, для яких, з урахуванням зазначеного збільшення, зарплата виявилася нижче мінімально встановленої – 3 200 грн., додатково були підняті годинні ставки й оклади до рівня, що забезпечує виконання вимог чинного законодавства України. З 01.07.2017 р. годинні ставки робітників збільшено на 22%, а посадові оклади керівників, фахівців і службовців – на 10%. За підсумками року рівень середньої заробітної плати на комбінаті склав 6 883 грн. (125,4% до минулого року).
«Комбінат продовжує інвестувати в інфраструктуру смт Побужжя і фінансувати соціальні програми. Причому бюджет, виділений під реалізацію наших соціальних зобов’язань, збільшений з урахуванням інфляції. Соціальна складова є одним з найважливіших пріоритетів у нашій роботі”, – коментує генеральний директор ПФК Олег Беспалов.
Загальні витрати на утримання соціальної сфери смт Побужжя в 2017 році склали 3,8 млн. грн. (115,4% до минулого року). На надання спонсорської допомоги, культурно-масову роботу і оздоровлення працівників ПФК витратив 6,1 млн. грн. (141,7% до минулого року); план на 1-е півріччя 2018 р. – 3,0 млн. грн., на рік – 5,8 млн. грн. Витрати на навчання персоналу ПФК у 2017 році склали 185,7 тис. грн. (106,1% до минулого року), в тому числі, на навчання у вищих навчальних закладах – 35,4 тис. грн.; на перепідготовку кадрів – 150,3 тис. грн. Всього в 2017 році навчально-курсовий комбінат навчив новим професіям 48 чол., переподготовил 109 осіб, підвищили кваліфікацію 326 осіб Продовжують навчання у Внз: на денній формі навчання – 1 осіб, на заочній – 2 людини. На 1-е півріччя 2018 р. на навчання персоналу заплановано 211,9 тис. грн., на рік – 307,3 тис. грн.

У 2017 році були проведені капітальні ремонти основного технологічного обладнання, з них найбільш великі об’єкти – трубчасті обертові печі №4 і рудно-термічна піч №1 на загальну суму 57,9 млн. грн. На 2018 рік заплановано проведення капітальних ремонтів основного технологічного обладнання на суму 109,7 млн. грн.

У 2017 р. інвестиції на підтримання виробничого потенціалу (придбання обладнання, техніки, будівництво, інше) склали 24,5 млн. грн.. З них найбільш великі: придбання трансформатора типу ЕО ЦН – 30000/35-У3 на суму 13,7 млн. грн.; маневрового тепловоза ТГМ-4 № 2856 на суму 2,4 млн. грн.; закінчення будівництва ділянки з переробки шлаку в щебінь – 2,8 млн. грн. Будівництво лінії по виробництву щебеню закінчено у другій половині 2017 р. і установка введена в експлуатацію. В програми з охорони навколишнього середовища було інвестовано 3,2 млн. грн.

У 2017 році комбінат почав довгостроковий проект по реконструкції третьої щаблі газоочисного обладнання трубчастих обертових печей №1 та №2. Були замовлені і оплачені 2 циклофильтра, 1 димосос, 1 шафа керування на суму 600 тис. доларів; їх надходження очікується на початку 2018 р. Частково оплачені роботи по підготовці проектної документації на суму 956 тис. грн. Вартість всієї програми до 2019-2020 років складе 45-50 млн. грн. Після завершення програми рівень очищення від викидів збільшиться до 99,9%.

У 2018 р. на інвестиційні програми заплановано 4,7 млн. доларів, у тому числі, на виконання екологічної програми по реконструкції 3-го ступеня газоочисного обладнання ТВП – 1,2, а також на підтримання виробничого потенціалу.

Прес-релізи