Офіційна інформація та новини

16.07.2021

Нові горизонти української металургії

За минулий рік вітчизняні металурги зустрілися iз новими викликами та шукали шляхи їх вирішення

Пандемія COVID-19 поставила перед вітчизняною металургійною галуззю безліч проблем, для вирішення яких потрібен перегляд пріоритетів у стратегії розвитку підприємств. Як вважають на Побузькому феронікелевому комбінаті, головними з них стали турбота про людей і питання безпеки населення. Напередодні професійного свята – Дня металурга – на підприємстві підвели підсумки непростого року і поділилися баченням майбутнього галузі.

Під знаком ESG

Пандемія COVID-19, що захлеснула всі без винятку країни світу не обійшла стороною й Україну, змусила по-новому поглянути на вплив людського фактору на успішну діяльність підприємств. І хоча питання модернізації виробництва, енергоефективності та екології нікуди не поділися, тим не менш, турбота про людей, особливо в період пандемії, вийшла на перший план.

Зміщення акценту з оптимізації виробничих процесів на побудову сприятливих відносин з персоналом і місцевими громадами збіглося з набираючим у світі впровадженням принципів ESG (E або Environmental — навколишнє середовище (екологічна сфера); S або Social — соціальна сфера; G або Corporate Governance — сфера управління – Прим.). Все більше інвесторів, які приймають певні рішення, орієнтується на відповідність політики компанії принципам ESG, тому багато українських підприємств будують свою діяльність виходячи з цих трьох напрямків.

Один з принципів сталого розвитку компанії – розширення кола зацікавлених осіб, що потрапляють під вплив компанії. Їх чисельність вже не обмежується тільки персоналом, а охоплює членів їх сімей та місцеві громади в регіоні присутності компанії. У ці процеси входять не тільки збільшення кількості учасників, але розширення допомоги для виявлення і задоволення потреб зацікавлених осіб. Питання освіти, медицини та соціально-культурної інфраструктури стають турботою місцевих і центральних властей, а також приватних компаній, в тому числі і металургійніх.

У руслі світових тенденцій

«Стратегія підвищення ефективності ESG нашого інвестора, групи Solway, передбачає розширення кола зацікавлених осіб, на яких впливає діяльність всього холдингу, в тому числі і Побузького феронікелевого комбінату», – розповідає генеральний Директор підприємства Денис Шевченко. – «Це передбачає як зростання кількості учасників діалогу між комбінатом і представниками громадськості, так і реагування на більш широке коло потреб населення. В першу чергу це медичне обслуговування, освіта та безпека життєдіяльності громади».

З 2017 року на підприємстві впроваджується програма зі зниження впливу на навколишнє середовище. В ході її реалізації передбачається підвищення рівня очищення викидів до 99,9% – рівня європейських стандартів.

З цією метою на ПФК виконується унікальний для України проект з реконструкції третього ступеня газоочисного обладнання на трубчастих обертових печах №1 і №2. Інвестиції в проект в 2018-2020 рр.перевищили 67 млн. грн.

Завдяки природоохоронним заходам на комбінаті діє замкнутий цикл водопостачання. Саме тому керівництву вдалося відмовитися від скидання стічних вод в природні водойми і використовувати для виробничих потреб водооборотную систему (як дощові води, так і очищені стічні води).

Не менш важливою сферою діяльності в природоохоронній сфері на ПФК розглядається і зниження обсягів відходів феросплавного виробництва, а також ефективне їх використання. Так, комбінат здійснює рекультивацію відпрацьованого кар’єру “Центральний” шлаком за спеціально розробленим проектом. А відходи феросплавного виробництва переробляються в будівельні матеріали.

З людьми і для людей

В рамках стратегії сталого розвитку ПФК розширив свою діяльність у соціальній сфері на створену Побугскую ОТГ: «Ми взяли на себе відповідальність за територію площею близько 200 кв. км з населенням понад 9 тис. чол. Це, безумовно, збільшило навантаження на комбінат, але слід зауважити, що таке нововведення можна розглядати й як певну формалізацію наших відносин з населеними пунктами, що увійшли в ОТГ. – продовжує розповідь Денис Шевченко. – Адже раніше наші соціальні програми поширювалися не тільки безпосередньо на Побузьке, а й на села, де проживали наші співробітники. Це матеріальна допомога соціальним і культурним установам, школам, допомога в реконструкції та утриманні інфраструктури цих сіл та її жителів. Для нас і наших інвесторів це принципове питання».

Для підтримки співробітників у кризовий період заробітна плата на комбінаті з початку року була збільшена на 20%.

Денис Шевченко звернув увагу, що при виборі соціальних програм комбінат слідує загальній стратегії Групи, тому ПФК орієнтується на програми, які дають найбільший поштовх до соціального та економічного розвитку, а також спрямовані на максимальне збереження навколишнього середовища.

«Група слідує цілям сталого розвитку. А це, відповідно до рекомендацій ООН-якісна освіта, хороше здоров’я і благополуччя, гідна робота і економічне зростання, зниження впливу на навколишнє середовище і боротьба зі зміною клімату, партнерство в досягненні Цілей сталого розвитку» – пояснює генеральний директор ПФК.

Тому одним з важливих напрямків, де додається безліч зусиль керівництва підприємства, є освіта: «Це відноситься як до безперервної освіти співробітників підприємства, професійної переорієнтації, навчання професіям, вирощуванню молодих фахівців, так і підвищенню рівня загальної освіти серед жителів регіону. У кінцевому рахунку, якщо жителі Кіровоградщини в середньому стануть більш освіченими, від цього виграє і економіка регіону, і окремо взяте підприємство – ПФК», – упевнений генеральний директор комбінату.

Згідно зі звітом підприємства, в 2020 році ПФК розширив програму з навчання і перепідготовки персоналу, а також оновив проекти, спрямовані на позакласне навчання старшокласників і підвищення комп’ютерної грамотності. «Збільшилася кількість працівників, які пройшли навчання і перепідготовку. Всього в 2020 р.в навчально-курсовому комбінаті 141 чол. отримали нову професію, 210 чол. підвищили кваліфікацію і пройшли перепідготовку. 3 людини навчаються у вузі на денній формі і 10 осіб – на заочній (у 2019 р.: 1 і 4 чол., відповідно).

Витрати на навчання персоналу ПФК у 2020 році склали 494,2 тис.грн. (149,0% до минулого року), в тому числі, на навчання у вищих навчальних закладах – 178,8 тис.грн. і на перепідготовку кадрів – 315,4 тис.грн.» ,- йдеться в документі.

Крім того, у сфері освіти реалізується стипендіальна програма, яка, спільно з Зальцбурзьким Міжнародним фестивалем, була створена в 2016 році для талановитих молодих людей. Оновлена та розширена програма @creative.fellowship talent showcase спрямована на те, щоб, завдяки міжкультурному обміну, допомогти юнакам і дівчатам оволодіти навичками, які в подальшому дадуть їм перевагу у пошуку роботи або розвитку власного бізнесу. Цього року більше сотні молодих людей взяли участь в інтерактивних заходах проекту, де крім вивчення іноземної мови, мали можливість вивчати різні культурні напрямки, виразити себе в танці та образотворчому мистецтві. Під час віртуальних майстер-класів змогли особисто поставити запитання та отримати відповіді світових знаменитостей. Юні жителі індустріальної глибинки продемонстрували своє бачення щастя на віртуальній виставці «Колекція щастя» Лондонської галереї SAAS, а створений ними в результаті проекту танцювальний відео-перфоманс буде показаний міжнародній публіці протягом тижня-відкриття музичного фестивалю в Зальцбурзі.

Восени 2020 р.ПФК запустив інтерактивний проект «ПІЧ», мета якого – в доступній і захоплюючій формі познайомити підлітків з можливостями, які відкриває гірничодобувна промисловість, а в ідеалі – підвищити кількість бажаючих, які в майбутньому виберуть технічні або профільні дисципліни. Проект розвивається і обростає партнерами, його вже підтримала Міжнародна асоціація молодих гірничодобувачів. Молоді люди проявляють активну зацікавленість до металургії, що дає надію на подальше пишне святкування в нашій країні прекрасного професійного свята – Дня металурга.

www.golos.ua

Преса про нас